Skip to Content

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Dėl nuolat kuriamų techninių inovacijų ir atitinkamos teisinės bazės pakeitimų kartais mums tenka keisti ir (arba) koreguoti šias naudojimo sąlygas. Todėl prieš kiekvieną apsilankymą šioje svetainėje prašome perskaityti šias naudojimo sąlygas ir atsižvelgti į bet kokius pakeitimus ir (arba) korekcijas. 

Įvadas

Šios svetainės paslaugas teikia Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia. Šioje svetainėje teikiama informacija apie „Henkel Balti OÜ“ (toliau vadinama „Henkel“), „Henkel“ antrines įmones ir trečiąsias šalis parengta labai kruopščiai. Tačiau negalime garantuoti, kad informacija yra visiškai išsami ir teisinga. „Henkel“ neprisiima jokios atsakomybės už jokias šios svetainės turinio klaidas. Šioje svetainėje pateikiamos ateities įžvalgos sudarytos remiantis mūsų patikimiausiomis žiniomis ir įsitikinimais. Tačiau faktiniai „Henkel“ pasiekti rezultatai gali labai skirtis nuo šių ateities įžvalgų, nes jos priklauso nuo daugybės konkurencinio ir makroekonominio pobūdžio veiksnių, kurie kai kuriais atvejais yra nepavaldūs įmonei „Henkel“. Nepažeisdama jokių teisinių įsipareigojimų keisti ateities įžvalgas, „Henkel“ neketina nuolat atnaujinti visų šioje svetainėje pateikiamų ateities įžvalgų.

Prisijungdami prie šios svetainės, jūs besąlygiškai sutinkate su šiomis bendrosiomis Svetainės naudojimo sąlygomis, kurias galite peržiūrėti arba atspausdinti.

ŠI SVETAINĖ IR JOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA NESKIRTA ARBA NEPATVIRTINTA NAUDOTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PILIEČIAMS AR GYVENTOJAMS. MINĖTŲJŲ ASMENŲ MALONIAI PRAŠOME KREIPTIS Į SAVO VIETINĘ „HENKEL“ SVETAINĘ ARBA SU „HENKEL“ SUSIJUSIŲ JAV ĮMONIŲ SVETAINES.

Bendrosios svetainės sąlygos

1. Autorių teisės

Mūsų svetainės puslapiai (turinys, struktūra) saugomi autorių teisėmis. Konkrečiai kopijavimas, redagavimas, vertimas, saugojimas ir apdorojimas kitose laikmenose, įskaitant saugojimą ir apdorojimą elektroninėmis priemonėmis yra draudžiamas autorių teisėmis. Bet kokiam viso turinio arba jo dalies panaudojimui būtinas išankstinis raštiškas „Henkel Balti OÜ“ sutikimas. Bet kokiam informacijos ar duomenų atkūrimui, ypač tekstų ar jų dalių ar vaizdinės medžiagos (išskyrus „Henkel“ nuotraukas spaudai) arba bet kokiam kitam panaudojimui ar sklaidai būtinas išankstinis raštiškas „Henkel“ sutikimas. Platinimo ir atkūrimo teisės priklauso „Henkel“.  

„Henkel“ nuotraukos spaudai gali būti naudojamos tik žiniasklaidai. „Henkel“ nuotraukos spaudai, kurios atkuriamos ir (arba) modifikuojamos elektroniniu būdu modifikuojamos žiniasklaidai, turi būti pažymėtos autorių teisių nuoroda „© 2024 Henkel Balti OÜ. Visos teisės saugomos.“ Pakartotinis perleidimas yra nemokamas, tačiau prašome mūsų failų kopijos. 

© 2024 Henkel Balti OÜ 

2. Prekių ženklai

Šiuose puslapiuose esantis „Henkel Oval“ logotipas ir visi gaminių pavadinimai ir (arba) gaminių paveikslėliai yra registruotieji „Henkel AG & Co. KGaA“, jos antrinių įmonių, susijusių įmonių ar licenciarų prekių ženklai. Bet koks neteisėtas šių prekių ženklų naudojimas ar piktnaudžiavimas jais yra griežtai draudžiamas ir pažeidžia prekių ženklų įstatymus, autorių teisių įstatymus, kitas intelektinės nuosavybės teises ar nesąžiningos konkurencijos įstatymus. 

3. Atsakomybės už trečiųjų šalių svetaines atsisakymas

a. Šios svetainės puslapiuose yra nuorodų (t. y. „hipersaitų“) į kitas trečiųjų šalių valdomas svetaines, kurių turinys „Henkel“ nežinomas. „Henkel“ tik palengvina prieigą prie tokių svetainių ir neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį. Mūsų nuorodos į trečiųjų šalių svetaines skirtos tik tam, kad jums būtų lengviau naršyti. Nurodytuose puslapiuose pateikiamus pareiškimus kuriame ne mes. Mes aiškiai atsiribojame nuo bet kokio ir viso mūsų svetainėje nurodytų bet kokių ir visų trečiųjų šalių puslapių. Konkrečiai, mes neprisiimame atsakomybės už šiose svetainėse vykdomus įstatymų pažeidimus ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimus. 

b. Už šių puslapių turinį, taip pat už bet kokį jame siūlomų produktų pardavimą ir bet kokių su tuo susijusių užsakymų tvarkymą yra išskirtinai atsakingi „Henkel“ svetainėje nurodytų svetainių savininkai. 

c. „Henkel“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokių autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar asmenybės teisių pažeidimus, atsiradusius puslapyje, kurį galima pasiekti per hipersaitą. 

d. Užsakymo ar bet kokio kito teisinio pareiškimo dėl sandorio atveju, sutartis sudaroma tik tarp naudotojo ir atitinkamos svetainės savininko arba joje nurodančios siūlančios šalies ar asmens, tačiau jokiu atveju ne tarp „Henkel“ ir naudotojo. Prašome atkreipti dėmesį į atitinkamo nurodytos svetainės tiekėjo bendrąsias verslo sąlygas. 

e. Šis atsakomybės atsisakymas galioja visoms svetainėje henkel.com pateiktoms nuorodoms ir bet kokiam svetainių turiniui, į kurį naudotojas nukreipiamas per tokias nuorodas. 

4. Bendrasis atsakomybės atsisakymas

Bet kokia „Henkel“ atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl šios svetainės naudojimo, nepriklausomai nuo teisinės priežasties, įskaitant deliktą, taikoma tik tyčinei žalai arba žalai dėl didelio aplaidumo. Jei „Henkel“ privaloma atsakomybė atsiranda dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, bendra pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo suma ribojama numatomais nuostoliais. Tai neturi įtakos „Henkel“ atsakomybei pagal galiojančius atsakomybės už gaminius įstatymus arba pagal bet kokias suteiktas garantijas. Anksčiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat netaikomi žalai gyvybei, kūno sužalojimams ar žalai sveikatai. 

„Henkel“ deda visas pastangas, kad „Henkel“ svetainėse nebūtų jokių virusų, tačiau negalime garantuoti, kad jų nebus. Todėl rekomenduojame pasirūpinti tinkama apsauga nuo virusų (pvz., naudojant virusų paieškos priemones) prieš atsisiunčiant dokumentus ir duomenis. 

„Henkel“ negarantuoja, kad „Henkel“ svetainėje siūlomos paslaugos ir jų prieinamumas nesutriks ar veiks be klaidų. 

5. Prognozės ir ketinimų deklaracijos

Šioje interneto svetainėje pateikiamos ateities įžvalgos sudarytos remiantis mūsų patikimiausiomis žiniomis ir įsitikinimais. Tačiau faktiniai „Henkel“ pasiekti rezultatai gali labai skirtis nuo šių ateities įžvalgų, nes jos priklauso nuo daugybės konkurencinio ir makroekonominio pobūdžio veiksnių, kurie kai kuriais atvejais yra nepavaldūs įmonei „Henkel“. Nepažeisdama jokių teisinių įsipareigojimų keisti ateities įžvalgas, „Henkel“ neketina nuolat atnaujinti visų šioje svetainėje pateikiamų ateities įžvalgų. 

6. „Henkel“ produktai

Šioje interneto svetainėje pateikiami prekių ženklai / produktai yra „Henkel“ įmonių visame pasaulyje siūlomų prekių ženklų / produktų pavyzdžiai. „Henkel“ negarantuoja, kad nurodytas prekės ženklas / gaminys taip pat bus prieinamas jūsų šalyje.  

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioms Bendrosioms naudojimo sąlygoms taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos pagal juos, neatsižvelgiant į JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, kurios taikymas šioms Bendrosioms naudojimo sąlygoms yra aiškiai netaikomas. Kiek leidžia galiojantys įstatymai, bet kokie ginčai, susiję su šia interneto svetaine, sprendžiami Diuseldorfe, Vokietijoje. Jei kuri nors šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostata būtų arba taptų negaliojančia, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui.